TeSaam: gezamenlijk aanmeldpunt

 

De VAPH-organisaties uit de regio Aalst-Oudenaarde
zijn fier u het samenwerkingsverband
TeSaam voor te stellen.

TeSaam is een gemeenschappelijk aanmeldingspunt voor meerderjarige personen met een (vermoeden van ) beperking in Zuid Oost-Vlaanderen.
Het omvat:

TeSaam Vlaamse Ardennen: dit is een samenwerking tussen de vergunde zorgaanbieders Ambulante ondersteuning tweb, De Bolster en Heuvelheem.

TeSaam Egmont en Dender: dit is een samenwerking tussen de vergunde zorgaanbieders De Dorpel, De Hoop, Levensvreugde Verblijven, OZC Sint-Vincentius, Schoonderhage en Wonozo.

Door samen te werken zorgen we er voor dat eenieder met een beperking  in onze regio gemakkelijk de weg vindt naar kwaliteitsvolle ondersteuning op maat. 

Je kan bij ons terecht met vragen op verschillende levensdomeinen: gezondheid, familie en relaties, administratie en  financiën, wonen, werken, dagbesteding, ontspanning, emotionele steun, ondersteuning van het netwerk, … Er wordt steeds gezocht naar een antwoord op maat. De ondersteuning kan aan huis, op bureau of residentieel geboden worden, in groep of individueel, vaak of minder frequent, voor korte duur of voor een langere periode.

We opteren voor transparantie en duidelijkheid voor de persoon met een beperking, zijn netwerk en alle (inter)sectorale verwijzers, door te werken met één website, één mailadres en één telefoonnummer per regio.                                                                                                                           
Samen zijn we elke werkdag bereikbaar van 9u-12u en van 13-16u, op donderdag van 16u-18u30. Op andere momenten kan je je contactgegevens achterlaten op het antwoordapparaat.

CONTACTGEGEVENS :  www.TeSaam.be

Egmont en Dender                                                            Vlaamse Ardennen

0479/790678                                                                      0473 80 35 89

egmontdender@tesaam.be                                            vlaamseardennen@tesaam.be