Ondersteuning

MISSIE

We hebben als doel om het zelfstandig wonen voor personen met een beperking mee te ondersteunen.

Wij geloven dat iedereen het recht heeft om zijn of haar leven in te richten op een eigen manier, ook al heb je ondersteuning nodig. Sommige personen met een beperking hebben namelijk mogelijkheden om zelfstandiger te wonen dan personen in een residentiële woonvorm zoals een groepswoning of tehuis.

Hoeveel ondersteuning nodig is, is afhankelijk van je hulpvraag. We bieden ruimte voor je eigen mogelijkheden (je zelfredzaamheid), rekening houdend met je waarden, normen en tempo.
We zorgen voor een ondersteunende, vraaggestuurde en cliëntgerichte aanpak.

VISIE

De begeleiding is vrijwillig en steunt op je medewerking en motivatie.
We hebben respect voor je mogelijkheden en beperkingen en helpen je bij het zelfstandig wonen. 
We werken met de hulpvragen die je ons stelt. Wat je zelf kan zullen we niet overnemen.
We geloven dat ook mensen met een beperking zelfstandig keuzes kunnen maken en zelf hun leven vorm kunnen geven.
We helpen je zoveel mogelijk, maar je blijft verantwoordelijk voor wat je zelf doet.
We hebben respect voor je privacy.
We werken samen met andere diensten indien nodig.
We zoeken samen met jou naar een evenwicht tussen vrijheid en veiligheid.

Hiernaast kan je doorklikken naar de verschillende ondersteuningsvormen die De Dorpel aanbiedt.