PVF en links

Persoons Volgende Financiering voor meerderjarigen sinds 1 april 2016

De Het Persoonsvolgend Budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, persoonlijke assistenten, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Benieuwd hoe u een Persoonsvolgend Budget kunt aanvragen? U ontdekt het in dit filmpje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie vind je op deze website.

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10897653-Voor+wie+al+ondersteuning+krijgt+van+een+VAPH-dienst+of+-voorziening.html