Links - SPOND

SPOND is de nieuwe naam voor de vroegere Federatie Diensten Begeleid Wonen (FDBW).

In het voorjaar van 2014 hebben onze leden niet alleen gekozen voor vernieuwing van onze naam, maar ook vernieuwing van onze opdracht.

Spond beoogt :

  • in samenwerking met relevante partners pro-actief de belangen te behartigen van de doelgroep en de aangesloten organisaties.
  • de professionaliteit van de hulpverlener die betrokken is op de begeleiding van personen met een beperking te versterken in continue wisselwerking tussen praktijk en wetenschap Dit o.a. door de uitbouw van een academische werkplaats.
  • de netwerking en ontmoeting tussen aangesloten leden te stimuleren en te faciliteren.

website SPOND