OUTREACH DE DEINING

                          

 

 

Outreach De Deining is een samenwerkingsverband tussen een 30-tal VAPH diensten uit Oost-Vlaanderen.

De Deining wil kwaliteitsvolle outreach aanbieden in Oost-Vlaanderen.

Via  deze kennisoverdracht trachten wij, alle  personen die mensen met een beperking ondersteunen, zowel mantelzorgers, vrijwilligers als professionelen handvaten aan te reiken om hun motivatie en draagkracht te verhogen.

Vb 1 : Een voetbalclub wenst tips over hoe zij personen met een verstandelijke beperking kunnen laten deelnemen aan hun werking.

Vb 2: een ocmw ondervindt bij een aantal van hun cliënten met een verstandelijke beperking heel wat gedragsproblemen. Men wil deze mensen graag verder blijven helpen en vragen ons daarom mee te zoeken op welke manier ze kunnen omgaan met de frequente woedeaanvallen en de tientallen telefoontjes per dag van bepaalde cliënten met een verstandelijke beperking.

Deze voetbalclub en het OCMW kunnen hun vraag stellen aan het centraal aanmeldingspunt. Zij zullen dan de vraag dispatchen naar de VAPH organisatie die hier het meeste expertise in heeft.

Deze VAPH organisatie neemt contact op met de voetbalclub en bespreekt de vraag en het aanbod.

Een outreach moment duurt min 1u en max 2u en er dienen minstens 3 personen aanwezig te zijn.
Kostprijs bedraagt 5 €.

Aangezien dit slechts 2 voorbeelden zijn, zou het goed kunnen dat u zelf een andere vraag tot outreach in gedachten hebt.

Twijfelt u of deze vraag past in het aanbod van De Deining, neem dan zeker contact op met het aanmeldingspunt of één van onze partners en samen bekijken wij hoe we tegemoet kunnen komen aan uw vraag.

Info.dedeining@twebvzw.be

Outreach De Deining
Leuzesesteenweg 138
9600 Ronse

055/ 330 660  - Valerie Clauwaert (TWEB vzw, aanmeldingen meerderjarigen)
054/ 32 69 48 - Carmen De Schrijver (DE DORPEL  vzw)
0473/67  09 02 – Ingeborg Vermeersch (MFC Sint Jozef, aanmeldingen minderjarigen)