Aanmelden en contact

Gelieve je voor een aanmelding te richten tot www.TeSaam.be

 

TeSaam is een gemeenschappelijk aanmeldingspunt voor meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking in Zuid Oost-Vlaanderen. Het omvat:
  • TeSaam  Vlaamse Ardennen:  dit is een samenwerking tussen de vergunde zorgaanbieders Ambulante ondersteuning tweb, De Bolster en Heuvelheem.
  • TeSaam Egmont en Dender :  dit is een samenwerking tussen de vergunde zorgaanbieders De Dorpel, De Hoop, Levensvreugde Verblijven, OZC Sint-Vincentius, Schoonderhage en Wonozo.
Door samen te werken zorgen we er voor dat eenieder met een beperking in onze regio gemakkelijk de weg vindt naar kwaliteitsvolle ondersteuning op maat.

Meer uitleg en contactgegevens

Folder TeSaam Egmont en Dender