Activiteiten - Weekend

Tweejaarlijks gaan we met de cliënten op weekend.

Om cliënten zo weinig mogelijk financieel te belasten, doen we aan fondsenwerving o.v.v. sponsoring.

Het weekend van 2012 werd mogelijk gemaakt dankzij Cera.