Welkom bij vzw De Dorpel

 
Vzw De Dorpel is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
met een aanbod RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening). 

Ook zijn we vergunde zorgaanbieder voor ondersteuning aan personen met een handicap die met een Persoonsvolgend Budget wensen zorg in te kopen (Persoonsvolgende Financiering).
Daarnaast zijn we ook contactpunt DOP (Dienst Ondersteuningsplan).

We zijn een pluralistische organisatie. 
We respecteren dus ieders levensovertuiging en geloof en houden rekening met de waarden en normen van iedereen.
We willen zoveel mogelijk jouw zelfstandig leven bevorderen. 
De begeleiding is vrijwillig en jouw motivatie staat centraal.
 
Op deze site vind je informatie terug over ons volledige aanbod en onze werking.
We nodigen iedereen uit om bijkomende vragen tot ons te richten.

INTRANET 
            

     De Dorpel: een opstapje naar...

De drempel is hier laag en nooit kijkt men vanuit de hoogte op een ander neer,
er is steeds een bereidwillig oor en wanneer de tegenwind te groot geworden is
geeft men zonder aarzelen een duwtje in de rug.
 
'De Dorpel' zorgt voor een schouder om op te steunen, een gezond lichaam,
een stevig dak boven het hoofd,
een portemonnee zonder gaatjes,
een kompas om niet verloren te lopen in de doolhof van de grote wereld
En ook al kijkt men uit naar jobs, toch worden regelmatig stoom afblazen
en het ontvangen van vrienden evenzeer en krachtig aangeprezen
 
Ik koester deze oase waar men in alle rust kansen geeft en ook meteen zon bestelt
als de dagen zwaar en somber zijn
Kleine mensen gaan hier groot naar buiten.
Of 'De Dorpel' als soepel opstapje naar een beter en volwaardig leven

 Willie Verhegghe

Stadsdichter van Ninove

6 mei 2011